Прескочи налични курсове

Налични курсове

Мнението ни като специалисти е, че родителят трябва да бъде една от активните страни в терапията на дете със специални нужди. Идеята за партньорство родител - професионалист е относително нова и не достатъчно популярна в България.


Изпратете запитване за включване на имейл kursove@karindom.org

Основната цел в този курс е да ви запознае със същността на семейно-медиираната интервенция и да ви представи един реализиран ефективен модел и резултатите от него.

Изпратете запитване за включване на имейл kursove@karindom.org